Président
Sören Schüller
Secrétaire
Gilbert Zuné
Trésorier
Marc Reckinger
Comité

Sören Schüller (President), Jean-Pierre Weber a Marc Reckinger (Vizepresidenten), Gilbert Zuné (Sekretär), Marc Reckinger (Tresorier), Andy Bissen, Camille Hoffmann, Claude Siebenbour, Gilles Sauber, Jerôme Michels, Laurent Bangnowski an Tun Nadalini. Éierepresident ass den Hervé Farinon an de Bert Donkels Éieremember.

Adresse
43, route d'Eppeldorf
Code postal
L-6312
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact

Formulaire de contact

Dernière modification le 20.01.2021