Breser-Michels Sandra
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Donven-Seiwert Eliane
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Drozda Nick
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Fetler Sonja
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Hertges Mike
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Hoffmann Marc
Nom & Prénom
Adresse
7, route de Dillingen
6360
Localité
Grundhof
Pays
Luxembourg
Téléphone
Téléphone 2
Catégorie du contact
Nerancic Jos.
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Pena Tessy
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Picard Claire
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Rodesch Marc
Nom & Prénom
Adresse
9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Sauber Hubert
Nom & Prénom
Adresse
​9, rue de l'Eglise
6315
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Monique Paulus
Secrétaire
Marie-Josée Mertz-Blum
Trésorier
Guy Hilbert
Comité

Paulus Monique (Presidentin), Sandra Quint (Vizepresidentin), Marie-Josée Mertz-Blum (Sekretärin), Guy Hilbert (Tresorier), Isabelle Mertz an Thorsten Quint (Memberen).

Adresse
2, an der Ruetsbech
L-6552
Localité
Berdorf
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Président
Betty Helminger
Adresse
17, Réimerwee
L-7640
Localité
Christnach
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Président
Etienne Vrolijk
Secrétaire
Tanja Weis
Trésorier
Corey Dupont
Comité

Etienne Vrolijk (President), Andy Wagner (Vizepresident), Tanja Weis (Sekretärin), Corey Dupont (Keessjee), Lyn Stangé (Vertriederin vun der Jugend), Christian Kröger a Guy Tholl (Memberen).

Adresse
8A, rue du Bois
L-6314
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Président
Christiane Steinmetzer
Secrétaire
Georges Rischette
Trésorier
René Champagne
Comité

Anne-Marie Linckels-Volmer (Éierepresidentin), Christiane Steinmetzer (Presidentin), Guy Hanff (Vizepresident), Georges Rischette (Sekretär), René Champagne (Keessier an Delegéierte vum Syndicat d’initiative et du tourisme), Danièle Kohn-Stoffels, Patrick Sanavia a Magalie Tasch (Vertrieder vum Kulturministère) a Lily Scholtes a Jean-Luc Nosbusch (Delegéierte vun der Gemeng).

Adresse
24, rue du Château
L-6313
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Téléphone
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Comité

Jiddereen aus der Gemeng Beefort, deen ee Zertifikat vun der Erzéiungs- a Familljeberodung als Babysitter huet, ka sech op dës Lëscht androe loossen. Dofir muss een op d’Gemeng kommen an eng Copie vum Zertifikat ofginn. Am Beschten ass et och seng Disponibilitéit matzedeelen.

Téléphone
Informations
Océane Goncalves Dos Santos
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Carlo Welter
Secrétaire
Michel Welter
Trésorier
Eric Wampach
Adresse
87, Grand-rue
L-6310
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Lou Brandenburger-Lorang
Secrétaire
Lou Brandenburger-Lorang
Trésorier
Lou Brandenburger-Lorang
Adresse
22, route de Reisdorf
L-6311
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Romain Thielen
Adresse
55, Grand-rue
L-6310
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Edith Bergman
Adresse
8, rue du Bois
L-6314
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Marcel Ewen
Adresse
15, rue Halanzy
L-1712
Localité
Luxembourg
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Website
Catégorie du contact
Comité

 

Dr Pierre Kutter​

lundi​: 15.00 - 18.00 - ​avec RDV​​

mardi​: 08.30 - 12.00​ - sans RDV​​​     15.00 - 20.00​ - avec RDV

​​jeudi​: 08.30 - 12.00 - ​sans RDV​​

vendredi​: 08.30 - 12.00​ - sans RDV​​​   15.00 - 18.00​ - avec RDV

 

Dr Alexandra von Habsburg

​lundi​: 08.30 - 12.00 - ​sans RDV

mercredi​: 08.30 - 12.00 - ​sans RDV

 

Dr Norbert Ribera​

mardi​: 08.30 - 12.00​ - sans RDV​​​   15.00 - 18.00​ - avec RDV​​

mercredi​: 15.00 - 18.00​ - avec RDV​​

jeudi​: 15.00 - 18.00 - ​avec RDV

Update COVID-19
D’Leit si gebieden nëmme moies tëschen 8.30 an 12 Auer unzeruffe wann d’Sekretärin do ass fir ee Rendezvous ze huelen oder medizinesch Renseignementer ze kréien. Den Dokter am Cabinet wäert da sou séier wéi et geet zréckruffen. Des Weidere soll een am Nomëtteg nëmmen am Fall vun enger Urgence uruffen. Den Dokter ass zwar am Cabinet présent mais et muss ee wëssen, datt hien d’Urgencen behandelt an och d’Patienten urifft, déi moies ee Rendezvous um Telefon geholl hunn.

Les gens sont priés de téléphoner uniquement les matins entre 8:30 et 12:00 heures (présence de la secrétaire) pour prendre rendez-vous et/ou demander des renseignements médicaux. Le médecin présent au cabinet va rappeler dans les meilleurs délais. De plus les appels téléphoniques pendant l’après-midi sont à limiter uniquement en cas d’urgence. Le médecin présent au cabinet est alors disponible mais il faut savoir qu’il doit aussi gérer les rendez-vous urgents et continuer à rappeler les patients ayant pris un rendez-vous téléphonique le matin.

Adresse
5, rue de l'Eglise
L-6315
Localité
Beaufort
Téléphone
Catégorie du contact
Adresse
19, rue Léon Laval
L-3372
Localité
Leudelange
Téléphone
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Président
Etienne Vrolijk
Secrétaire
Etienne Vrolijk
Trésorier
Corey Dupont
Comité

Chef de centre: Etienne Vrolijk
Chef de centre adjoint: Andy Wagner
Administration: Etienne Vrolijk
Jeunes: Lyn Stangé
Logistique et technique: Andy Wagner
Formation: Corey Dupont

Adresse
8A, rue du Bois
L-6314
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Jean Schiltz
Secrétaire
Eliane Seiwert
Trésorier
Nicole Seiwert
Adresse
21, rue de Christnach
L-7680
Localité
Waldbillig
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Paul Kayser
Secrétaire
Tanja Kayser
Trésorier
Lucien Bertrand
Adresse
5, rue Mameranus
L-2117
Localité
Luxembourg
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Adresse
4, rue de l'Auberge
L-6315
Localité
Beaufort
Téléphone
Catégorie du contact
Président
Anne Kohl-Kortum
Secrétaire
Paule Longue
Trésorier
Alain Rommes
Adresse
12, chemin des Rochers
L-6310
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Website
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Président
Anibal Alves
Secrétaire
Daniel Monteira da Rocha
Trésorier
Fernando Santos Pala
Adresse
7A, rue du Château
L-6313
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Adresse
5, rue de l'Eglise
L-6310
Localité
Beaufort
Téléphone
Catégorie du contact
Adresse
107, route de Luxembourg
L-6562
Localité
Echternach
Téléphone
Website
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Sören Schüller
Secrétaire
Gilbert Zuné
Trésorier
Marc Reckinger
Comité

Sören Schüller (President), Jean-Pierre Weber a Marc Reckinger (Vizepresidenten), Gilbert Zuné (Sekretär), Marc Reckinger (Tresorier), Andy Bissen, Camille Hoffmann, Claude Siebenbour, Gilles Sauber, Jerôme Michels, Laurent Bangnowski an Tun Nadalini. Éierepresident ass den Hervé Farinon an de Bert Donkels Éieremember.

Adresse
43, route d'Eppeldorf
L-6312
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Nom & Prénom
Président
Jean Schilling
Secrétaire
Alexandre Pereira
Trésorier
Alexandre Pereira
Adresse
16, Grand-rue
L-6310
Localité
Beaufort
Pays
Luxembourg
Catégorie du contact
Dernière modification le 23.04.2020