Iesel- & Gierschwanderung

10:00 – 13:30
Beaufort
20 € / Kand
40 € / Erwuessenen

info@naturpark-mellerdall.lu / 26 87 82 91

Mat der Geess Polly an den Iesele Schakkeline, Pablo & Co., der Kraiderpedagogin Sandra Leoni an den Déierepedagoginne Conny Scholtes & Alex Trentin geet et op en Tour duerch de Beeforter Bësch mat Picknick beim Klingelbour. Den Tour dauert gutt 2 Stonnen, ass mëttelschwéier a geet iwwer 5 km. Zum Schluss gëtt et eng kleng Gierschwwerraschung. Fir Famillje mat Kanner ab 6 Joer. Matbréngen: fest Schong, ugepasste Kleeder, Picknick.

Esel- und Gierschwanderung
Zusammen mit Ziege Polly und den Eseln Schakkeline, Pablo & Co und den Tierpädagoginnen Conny Scholtes und Alex Trentin wandern wir durch den Beauforter Wald. Unterwegs wird ein Picnic gegessen. Die Wanderung dauert 2h, ist mittelschwer und ca 5 km lang. Zum Schluss gibt es eine kleine Gierschüberraschung! Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.Mitbringen: feste Schuhe, angepasste Kleidung, Picnic.

Donkey and groutweed hike
Together with the goat Polly and the donkeys Schakkeline, Pablo & Co and the educators Conny Scholtes and Alex Trentin we hike through the Beaufort forest. A picnic will be eaten on the way. The hike takes 2 hours, is moderately difficult and about 5 km long. In the end you will get a little goutweed surprise! For families with children from 6 years on. Bring: sturdy shoes, suitable clothing, picnic.

Randonnée ânes et podagraire
Avec la chèvre Polly et les ânes Schakkeline, Pablo & Co et les éducatrices Conny Scholtes et Alex Trentin, nous marchons à travers la forêt de Beaufort. Un pique-nique sera mangé en route. La randonnée dure 2 heures, est moyennement difficile et fait environ 5 km. À la fin vous aurez une surprise de podagraire! Pour familles avec enfants à partir de 6 ans. Apportez: chaussures robustes, vêtements adaptés, pique-nique.

Date

15 mai 2022
Expiré!

Heure

10:00 - 13:30

Organisateur

Natur- & Geopark Mëllerdall
Email
info@naturpark-mellerdall.lu
Site Web
http://www.naturpark-mellerdall.lu
QR Code
Aller au contenu principal