Ronn 130.000 Euro an d’Gesondheet investéiert

Ronn 130.000 Euro an d’Gesondheet investéiert

Nodeems d’lescht Joer d’Gemeng an Zesummenaarbecht mat den hauseegene Physiotherapeute vun der “Seniorenresidenz Petite Suisse” ee spezielle Outdoor-Fitness fir Senioren beim Sportsterrain nieft der Äispiste opgeriicht huet, ass dëse Site mat weidere Outdoor-Fitness-Geräter erweidert ginn.

Déi nei opgestallte Geräter si fir all Generatioun gëeegent an op grousse verständleche Panneaue gëtt erkläert wéi eng Übungen op der jeeweileger Statioun maache kann. Selbstverständlech ass et jidderengem iwwerlooss seng eegen Übungen ze maachen an dat am perséinleche Rhythmus. Zertifiéiert a gepréifte Fallschutzmatte suergen dofir, datt d’Sécherheet schonns am Virfeld garantéiert gëtt.

Dëse Projet mat den Travaux de gros oeuvres, de Geräter an den Ofschlossaarbechte kaschten 127.054,91 Euro. Also ronn 130.000 Euro goufen investéiert, datt op dëser Plaz een Treffpunkt fir Generatiounen entstanen ass: Spillplaz, Mini-Stade, Outdoor-Fitness fir Senioren an Outdoor-Fitness-Geräter fir all Alter. Kuerz nodeems de Site erweidert gouf ginn et schonns déi éischt Unzeechen a Schied, datt verschidde Leit éischter domadder beschäftegt sinn dës Geräter futti ze maachen aplaz anstänneg ze benotzen.

Hei ënnendrënner eng kleng Fotosgalerie wéi eng Übungen op den neie Geräter maache kann.

Nationalfeierdag 2023

Nationalfeierdag 2023

Mat engem Te Deum an der Kierch zu Beefort hunn d’Feierlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag ugefaangen, déi vun der Pastoralassistentin Josiane Mirkes gestallt gouf an vun de Choralle Sainte Cécile Beefort a Sang mat Waldbëlleg/Haler encadréiert gouf.

Uschléissend goung et an engem Cortège op d’Place des Nations (Kiosk) op eng Réceptioun mat Éierewäin, offréiert vun der Gemeng an Zesummenaarbecht mat der Kulturkommissioun vu Beefort. Iessen a Gedrénks goufe vum “Groupe sportif récréatif et culturel Fiolhoso et Beaufort” an de Beeforter Duerffrënn organiséiert a fir musikalesch Stëmmung huet den “DJ Soundtrip” gesuergt.

Zum Schluss bleift nach ervirzehiewen, datt d’Feierlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag d’Krittäre vun engem “Green Event” erfëllt hunn.

Stammtische über Mobilität, Wärme und Energie

Stammtische über Mobilität, Wärme und Energie

Der Schöffenrat der Gemeinde Befort lädt ein zu drei Stammtischen zu den Themen Mobilitätswende, Wärmewende sowie Energiewende.

 
Mobilitätswende-Stammtisch Befort:
Eco-Drive/spritsparendes Autofahren – der Praxistest
Montag, 26. Juni ab 16.30 Uhr im Kummelsbau

 

Was bringt vorausschauendes und spritsparendes Fahren für das Klima, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und den eigenen Geldbeutel? Das erfahren wir gemeinsam in einem Praxistest für Bürger.

 • Erklären der Technik (einfach, verständlich), Erläuterung/Widerlegen von gängigen Vorurteilen von Mobilitätsexperte Christian Cordel (Verkehrswacht Trier).
 •  Praxistest (mit dem eigenen PKW): Fahren einer vorgegebenen Strecke „wie gewohnt“, danach Spritspartipps vom Verkehrsexperten, anschließend erneutes Fahren der gleichen Strecke unter Berücksichtigung der Expertentipps/im „Eco-Drive-Fahrstil“.
 •  Vergleich der Ergebnisse (Auswirkungen auf Verbrauch, Zeitgewinn/-verlust, Stressfaktor …), Fragen und Diskussion.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung gebeten und zwar unter der E-mail: technique@beaufort.lu gebeten. Das eigene Auto muss mitgebracht werden (und genutzt werden für den Praxistest).

 

Wärmewende-Stammtisch Befort:
Heizen mit einer Wärmepumpe im Bestandsgebäude/
Altbau – geht das!?
Montag, 26. Juni, ab 19.45 Uhr im Kummelsbau

 

Kurzweiliger Diskussionsabend in lockerer Atmosphäre für alle Interessierten Bürger*innen (auch für Laien – keine technischen Vorkenntnisse nötig) zum Thema „Heizen mit Wärmepumpen im Bestand“ mit Energie-Experte Achim Schneider.

 • Erklären der Technik (einfach, verständlich), Erläuterung/ Widerlegen von gängigen Vorurteilen.
 • Vorstellung eines konkreten tatsächlichen Beispiels (Umrüstung Ölheizung auf Wärmepumpe) in einem Gebäude aus den 1980er/1990er Jahren.
 • Auf Wunsch grobes Durchspielen von einigen ihrer persönlichen individuellen Beispielen (auf Zuruf).
 • Infos zu Förderungsmöglichkeiten, Beratungsangeboten etc.

Keine Anmeldungen notwendig und die Gemeinde bietet einen Umtrunk an.

 

Energiewende-Stammtisch Befort:
Vorteile, Montage und Inbetriebnahme einer
Mikro-PV-Anlage („Balkonkraftwerk“)
Mittwoch, 28. Juni, ab 19 Uhr im Generationengarten

 

Präsentation mit Aufbau und Inbetriebnahme einer Mikro-PV-Anlage (ca. 600W), die jeder bei sich zuhause genehmigungsfrei „plu&play“ installieren kann („Steckeranlagen“, die man einfach in eine Steckdose stecken und damit den Strom selbst produzierten Strom selbst nutzen kann), mit Energieexperte Marcel Barros für interessierte Bürger.

 • Erklären der Technik (einfach, verständlich), Erläuterung/Widerlegen von gängigen Vorurteilen.
 • Aufbau und Inbetriebnahme einer Anlage vor Ort im Generationengarten.
 • Ausgiebige Diskussion, Fragen und Antworten.

Treffpunkt ist ab 18.45 Uhr hinter der Gemeinde. Anmeldungen sind nicht notwendig, hinterher lädt die Gemeinde zum Umtrunk ein. Bei schlechtem Wetter wird ein Ausweichplatz gesucht.

Vacance de poste

Vacance de poste

L’administration communale de Beaufort se propose d’engager pour les besoins du bureau de population

 Un fonctionnaire communal (m/f)

Degré d’occupation : 100 %

Groupe de traitement B1, sous-groupe administratif

 

Condition d’admission minimale :

Réussite à l’examen d’admissibilité du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif du secteur communal, organisé par le ministère de l’Intérieur.

Pièces à l’appui à présenter :

Des informations détaillées sur les conditions d’admissibilité, un descriptif du poste, les compétences requises et la liste des pièces à l’appui obligatoires sont disponibles sur le site internet www.beaufort.lu.

Délai d’inscription :

Les demandes, accompagnées des pièces et documents requis, doivent parvenir au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beaufort pour le 30 juin 2023 au plus tard.

Seuls les dossiers complets seront pris en considération.

 

Beaufort, le 19 mai 2023

Le collège des bourgmestre et échevins,

C. Hoffmann, J-L Nosbusch, E. Wies

AIDE-MÉMOIRE

des conditions d’admission au poste vacant de

fonctionnaire communal,
pour les besoins du bureau de population

groupe de traitement B1, sous-groupe administratif

degré d’occupation : 100 % (40 heures/semaine)

Condition d’admission minimale :

 • être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par la loi du 18 décembre 2009 modifiant l’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique luxembourgeoise ;
 • répondre aux exigences de la connaissance des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
 • être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques division de la formation administrative, soit d’un certificat d’études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale ;
 • avoir passé avec succès au moins l’examen d’admissibilité dans le groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, auprès du Ministère de l’Intérieur ;

Préférence pourrait être donnée aux candidats ayant une nomination définitive dans le domaine relatif au poste visé et/ou ayant une certaine expérience professionnelle dans le domaine communal. 

Profil recherché :

 • connaissance parfaite des langues administratives luxembourgeois, français et allemand ;
 • solide maîtrise des outils informatiques courants et bonnes capacités rédactionnelles
 • sens des responsabilités et de discrétion absolue ;
 • avoir une aisance dans les relations interhumaines ;
 • bon esprit d’organisation et de coordination et faculté de travail en équipe et de façon autonome ;
 • savoir anticiper et s’adapter ;

Missions et tâches principales (liste soumise à modification suivant les besoins du service) :

 • Accueil téléphonique ;
 • Travaux de rédaction ;
 • Gestion du courrier ;
 • Changements de résidence (poubelles, cartes de séjour, cartes d’enregistrements, titres de séjour);
 • Délivrance de Certificats (de résidence, de vie, etc.) ;
 • Autorisations parentales
 • Chèques service
 • Demandes de passeports et de cartes d’identité
 • Nuits blanches
 • Copies conformes et législations des signatures

 

 Pièces à l’appui à joindre :

 • lettre de candidature manuscrite ;
 • notice biographique (CV) détaillée avec photo récente ;
 • extrait récent de l’acte de naissance, datant de moins de 2 mois ;
 • extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3, datant de moins de 2 mois) ;
 • copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
 • copie de la carte de sécurité sociale;
 • copie des diplômes et certificats d’études obtenus ;
 • copie du certificat de réussite à l’examen d’admission du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif du secteur communal, organisé par le ministère de l’Intérieur,
  copie d’une nomination provisoire ou définitive dans le groupe de traitement B1, sous-groupe administratif.

 

Les dossiers incomplets ne sont pas pris en considération.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur demande accompagnée des pièces à l’appui requises, jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard, au 

Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Beaufort
9, rue de l’Eglise
L-6315 Beaufort

 

Gemengewalen 2023

Gemengewalen 2023

Lëschten a Kandidaten

Lëscht 5

Är Lett

 

Courtois Nancy (L)
Employée de bureau

Cruchten Christian (L)
Fonctionnaire communal

Hauschild François (L)
Ouvrier-artisan d’Etat

Hoffmann Camille (L)
Ingénieur-technicien en Retraite

Kuijpers Monique (L)
Éducatrice graduée

Marson Marie-Ange (L)
Retraitée

Nosbusch Jean-Luc (L)
Employé privé

Pleimelding Christine dit Krys (L)
Manager culturel

Sanguessuga Nene Andreza (L)
Retraitée

Thielen Romain (L)
Retraité

Wies Emile (L)
Retraité

Lëscht 6

BIERGERLËSCHT
Beaufort/Dillingen/Grundhof

 

Ballanti Dario (L)
Indépendant

Dichter Cindy (L)
Infirmière

Domingues Grilo Bruno (P)
Employé

Evers Jenny (L)
Employée

Fellerich Thomas (L)
Enseignant

Kortum épouse Kohl Anne (L)
Indépendante

Loor Annemie (L)
Indépendante

Scheit épouse Post Simone (L)
Employée

(L) = Nationalité luxembourgeoise
(P) = Nationalité portugaise

Fir d’Gemengen- an och Chamberwalen: Lëscht 1: LSAP / Lëscht 2: DP / Lëscht 3: Déi Gréng / Lëscht 4: CSV

Zeitplan für 2023

Schlüsseldaten im Hinblick auf die Kommunalwahlen:

 • 18. März: Nationaler Tag der Einschreibung
 • 12. April: Letzte Frist für die Einreichung der Kandidaturen
 • 13. April: Auslosung der Listennummern
 • 17. April: Letzte Frist für die Eintragung in die Wählerlisten (Nicht-Luxemburger)
 • 18. April: Veröffentlichung der Wählerlisten
 • 20. März – 2. Mai: Antrag auf Briefwahl bei Versand ins Ausland (z.B. Studenten)
 • 20. März – 17. Mai: Antrag auf Briefwahl bei Versand innerhalb von Luxemburg
 • 6. Juni: Frist für den Versand der Wahlbenachrichtigung
 • 11. Juni: Kommunalwahlen
 • 1. September: Letzter Tag für die Vereidigung der neuen Schöffen- und Gemeinderäte.

Quelle: Ministère de l’Intérieur – dossier élections communales (lien externe)

Visitt vum Europäesche Parlament zu Bréissel

Visitt vum Europäesche Parlament zu Bréissel

Bréissel ass nieft Lëtzebuerg a Stroossbuerg déi drëtt Uertschaft, an där d’Europäescht Parlament schafft. De Sëtz vum Europäesche Parlament ass zwar zu Stroossbuerg, allerdéngs halen déi meescht Kommissiounen hir Sëtzungen zu Bréissel of. D’Generalsekretariat befënnt sech zu Lëtzebuerg. Dës Struktur gouf 1992 um Sommet zu Edinburgh gereegelt an am Joer 1999 am Vertrag vun Amsterdam festgeschriwwen. Dës Reegelung huet historesch Hannergrënn, ass awer an der Praxis net ëmmer einfach ëmzesetzen.

Nodeems d’Beeforter Integratiounskommissioun d’lescht Joer am Dezember eng Visitt op Stroossbuerg bei den Europadeputéierte Charles Goerens ënnerholl huet, stoung gëschter Dënschdeg eng Visitt op Bréissel um Programm. Obwuel ee sech schonns moies um 6 Auer op de Wee op Bréissel gemeet huet fir de flotte Programm pénktlech unzefänken huet de Verkéier an der Géigend vun Namur de komplette Plang op d’Kopp geheit. Mat iwwer enger Stonn Verspéidung ass de Grupp zu Bréissel ukomm.

D’Konferenz mam Charles Goerens ass däitlech méi kuerz ausgefall ewéi virgesinn. Dat huet hien awer net dovun ofbruecht fir mat senger laangjäreger Erfarung a Fachkenntnes komplex Themen an e puer Wieder jidderengem verständlech ze erklären. Nieft dem Krich an der Ukrain gouf zum Beispill och de Sujet vun der kënschtlecher Intelligenz ugeschwat. No der Konferenz hunn d’Vertrieder vun der Integratiounskommissioun dem Charles Goerens eng flott Corbeille mat regionale Produiten iwwerreecht. Ofgeschloss gouf den éischten Deel mat der obligater Gruppefoto.

Nom Mëttegiessen goung et rëm zréck an d’Parlament, wou dem Europadeputéierte säin Assistent Yves Hoffmann d’Visiteure vu Beefort duerch d’Gebai gefouert huet. Op den Tribünen huet hien nach weider Informatiounen zu der Funktiounsweis vum Europäesche Parlament ginn. Herno beim Erausgoen hu vill Leit vun der Geleeënheet profitéiert fir eng Foto vu sech virun de Fändelen ze maachen. Virum Bus krut nach jiddereen eng kleng Erënnerung an den europäeschen Dag zu Bréissel gouf ofgeschloss mat enger Visitt vum Park “Mini-Europe” gläich nieft dem Atomium, dem Bréisseler Symbol an och vun der Belsch.        

Vacance de poste

Vacance de poste

L’administration communale de Beaufort se propose d’engager pour les besoins du secrétariat communal

 Un fonctionnaire communal (m/f)

Degré d’occupation : 100 %

Groupe de traitement B1, sous-groupe administratif

  

Condition d’admission minimale :

Réussite à l’examen d’admissibilité du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif du secteur communal, organisé par le ministère de l’Intérieur.

Pièces à l’appui à présenter :

Des informations détaillées sur les conditions d’admissibilité, un descriptif du poste, les compétences requises et la liste des pièces à l’appui obligatoires sont disponibles sur le site internet www.beaufort.lu.

Délai d’inscription :

Les demandes, accompagnées des pièces et documents requis, doivent parvenir au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beaufort pour le 15 juin 2023 au plus tard.

Seuls les dossiers complets seront pris en considération.

 

Beaufort, le 19 mai 2023

Le collège des bourgmestre et échevins,

C. Hoffmann, J-L Nosbusch, E. Wies

 

 

AIDE-MÉMOIRE

des conditions d’admission au poste vacant de

fonctionnaire communal
pour les besoins du secrétariat communal

groupe de traitement B1, sous-groupe administratif

degré d’occupation : 100 % (40 heures/semaine)

Condition d’admission minimale :

 • être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne tel que déterminé par la loi du 18 décembre 2009 modifiant l’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique luxembourgeoise ;
 • répondre aux exigences de la connaissance des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
 • être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques division de la formation administrative, soit d’un certificat d’études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale ;
 • avoir passé avec succès au moins l’examen d’admissibilité dans le groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, auprès du Ministère de l’Intérieur ;

Préférence pourrait être donnée aux candidats ayant une nomination définitive dans le domaine relatif au poste visé et/ou ayant une certaine expérience professionnelle dans le domaine communal. 

 

Profil recherché :

 • connaissance parfaite des langues administratives luxembourgeois, français et allemand ;
 • Excellentes capacités rédactionnelles ;
 • solide maîtrise des outils informatiques courants et bonnes capacités rédactionnelles
 • sens des responsabilités et de discrétion absolue ;
 • avoir une aisance dans les relations interhumaines ;
 • bon esprit d’organisation et de coordination et faculté de travail en équipe et de façon autonome ;
 • savoir anticiper et s’adapter ;

Missions et tâches principales (liste soumise à modification suivant les besoins du service) :

 • Secrétariat
 • Assistance à la secrétaire communale ;
 • Rapports du conseil communal et du collège échevinal ;
 • Travaux de rédaction ;
 • Remplacement fixation des rendez-vous du collège échevinal et du bourgmestre
 • Distribution du courrier
 • Classement pour le secrétariat communal
 • Autres travaux sur ordre du chef de service et du collège échevinal

 

 Pièces à l’appui à joindre :

 • lettre de candidature manuscrite ;
 • notice biographique (CV) détaillée avec photo récente ;
 • extrait récent de l’acte de naissance, datant de moins de 2 mois ;
 • extrait récent du casier judiciaire (bulletin n°3, datant de moins de 2 mois) ;
 • copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
 • copie de la carte de sécurité sociale;
 • copie des diplômes et certificats d’études obtenus ;
 • copie du certificat de réussite à l’examen d’admission du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif du secteur communal, organisé par le ministère de l’Intérieur,
  copie d’une nomination provisoire ou définitive dans le groupe de traitement B1, sous-groupe administratif.

 

Les dossiers incomplets ne sont pas pris en considération.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur demande accompagnée des pièces à l’appui requises, jusqu’au 15 juin 2023 au plus tard, au

Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Beaufort
9, rue de l’Eglise
L-6315 Beaufort

 

Holzstee mat Lietsch

Holzstee mat Lietsch

De leschte Samschdeg huet d’Gemeng Beefort zesumme mam Fierschter a senger Ekipp eng Holzstee mat Lietsch organiséiert. Am Géigesaz zu de leschte Jore war d’Holzstee am “Scheiwelterbësch”, deen Ausgank Beefort Richtung Haler läit.

Bei der Holzaktioun goufen am Ganze 82 Ster Bichenholz, aacht Ster Eechenholz a jeeweils zwee Ster Fichten- a Kiefernholz versteet. Zwee Ster oder duebele Ster bilden ee Kouert. Den Ufankspräis fir Bichen- an Eechenholz loung bei 55 Euro pro Ster an op de Steepräis koumen nach siwe Prozent TVA dobäi. 94 Ster hunn ënnert dem Stréch am Ganze 6.940,02 Euro erabruecht.

No der Stee gouf nach eng kleng Stäerkung ugebueden.   

Eng modern an ëmweltfrëndlech Gestioun vun eisen Ofwässer garantéieren

Eng modern an ëmweltfrëndlech Gestioun vun eisen Ofwässer garantéieren

Mat der Aweiung vun der vergréisserter a moderniséierter Kläranlag vu Beefort an och der Uertschaft Haler aus der Gemeng Waldbëlleg schléisst d’Gemeng Beefort ee joerzéngtelaange Projet of. D’Awunnerzuel zu Beefort ass an de leschte Jore staark gewuess an deemno mussen och d’Infrastrukturen an der Gemeng Beefort no an no ugepasst ginn an dozou zielt och d’Kläranlag. Engersäits quantitativ mee anersäits och qualitativ fir eng modern an dem aktuellste Stand vun der Technik entspriechend an ëmweltfrëndlech Gestioun vun den Ofwässer ze garantéieren.

Déi al Beeforter Kläranlag aus dem Joer 1980-1981 war ageriicht fir 5.000 EGW (Einwohnergleichwert) an huet hier Belaaschtungsgrenz erreecht. Si konnt d’Ofwaassereinleitwäerter fir an d’Haupeschbaach net méi anhale wat zu zäitweis siichtbar Verschmotzunge wéinst feelender Reewaasserbehandlung gefouert huet.

An enger éischter Phase gouf iwwert der Uertschaft Haler ee Kollekter gebaut, deen un déi vergréissert Beeforter Kläranlag ugeschloss gouf. Parallel heizou goufen och Pläng fir déi moderniséiert an op 6.600 EGW vergréissert Beeforter Kläranlag opgestallt. Den Avant-Projet iwwert 8.370.000 Euro ass den 11. November 2016 am Beeforter Gemengerot gestëmmt ginn. Den definitiven Devis iwwert 9.700.000 Euro ass vum Sidest (Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’Est) guttgeheescht ginn. Nodeems all néideg Autorisatioune virlouche konnt de Chantier am Mäerz 2018 mam Neibau vun enger neier Zoufaartsstrooss vun der Grondhafferstrooss (CR364) aus an Ugrëff geholl ginn. D’Gemeng ass frou, datt dëse Projet vum Ofwaassersyndikat “Sidest” elo erfollegräich ofgeschloss ginn ass an domadder ee weidere Schratt gemaach gouf, fir och an Zukunft d’Propretéit vun de Baachen a Gewässer ze erhalen a gläichzäiteg ze verbesseren.

Am Kader vun der Aweiung vun der Kläranlag huet d’Joëlle Welfring (Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung) am Virwuert an der Broschüre d’Kläranlag zu Beefort als ee wichtege Bausteen vum Gewässerschutz am Oste vum Land bezeechent. D’Erweiderung vun der Kläranlag an de Bau vun engem Reeniwwerlafbecken sinn entscheedend Elementer enger integréiender an nohalteger Gewässerbewirtschaftung, déi an der EU-Wasserrahmrichtlinie (Richtlinn 2000/60/EG) vergeschriwwe ginn. Si botzen d’Ofwaasser vu Beefort an Haler a verbesseren doduercher d’Liewensbedingunge vu Fauna a Flora am aquateschen Ökosystem vun der Haupeschbach, Halerbach an d’Anzuchsgebitt vun der Schwaarzer Iernz. Zanter dem Joer 2000 konnt de Stickstoffeintrach aus de Kläranlagen zu Lëtzebuerg an d’Gewässer vun iwwer 1.700 Tonne pro Joer op manner ewéi 900 Tonne pro Joer reduzéiert ginn. Besonnesch am Summer war déi fréier Kläranlag duerch déi vill Gäscht an Touristen an der Regioun iwwerlaascht. Hire Ministère iwwerhëlt d’Baukäschten an Héicht vu 6,7 Milliounen Euro, wat 75 Prozent entsprécht. Dobäi muss een awer allerdéngs erwänen, datt ursprénglech 90 Prozent virgesi waren an, datt d’Gemeng Beefort den aneren Deel vun de Käschte finanzéiert.

No der Begréissung an engem kuerze Réckbléck vum Buergermeeschter Camille Hoffmann huet den Alain Schaack vum Sidest den techneschen Deel vun der Kläranlag erkläert wärend de Bruno Alves, Attaché am Ëmweltministère, e puer Wuert un d’Gäscht geriicht. Uschléissend gouf d’Kläranlag offiziell a Betrib geholl a bei engem Rondgank gouf d’Kläranlag nach eng Kéier praktesch erkläert.

Title of the document

Zweeten Europadag zu Beefort

Zweeten Europadag zu Beefort

Nom ganz groussen Erfolleg bei der Première d’lescht Joer stoung enger zweeter Editioun vum Europadag, dee vun der berodender Kommissioun fir Integratioun an Zesummenaarbecht mat der Veräiner a Geschäftsleit organiséiert gouf, näischt am Wee. Am Géigesaz zum leschte Joer huet d’Wieder allerdéngs net ganz matgespillt.

Ugefaangen huet den Europadag mat engem Concert-Apéritif vun der Harmonie Municipale Rollengergronn. Ënnert der Direktioun vum Ivan Boumans an dem Sous-Chef Guy Engels hu se folgende Programm gespillt: “Western Grafitti”, “Tribute to Amy Winehouse”, “Beach Boys Golden Hits”, “S’il suffisait d’aimer”, “West Side Story”, “Funk Attack” an “El Cumbanchero”. Wéinst dem ugekënnegte Reen hunn déi iwwer 50 Musikanten alleguer um Kiosk gespillt.

D’Wolleken um Himmel si mat der Zäit ëmmer méi däischter ginn an et wor nach nëmmen eng Fro vun der Zäit wéini et géif ufänke mat reenen. Aus deem Gronn hunn d’Leit nach wärend dem Concert-Apéritif eng kulinaresch Rees duerch Europa gemeet. Ugebuede gouf ënner anerem Paëlla (Theaterfrënn), Hamburger (Judo-Club), Poulet, Gegrilltes a Fritten (Groupe sportif récréatif et culturel Fiolhoso et Beaufort), Lasagna, Nuddelen, Pizza, Tiramisu (Club Hippique) a Gromperekichelcher (Äishockey). Véierbeeneg Frënn goufe mat Hondskichelcher (Agility-Club) verwinnt. Des Weideren hunn eng Rëtsch Veräiner, Associatiounen a Geschäftsleit vun der Geleeënheet sech an hir Produite virzestellen an d’Kanner konnten op zwee Sprangschlässer hir iwwerschësseg Energie lassginn.

Bei de Concerte vu “Südwind” (Marisa Donato a Salvatore de Nardo) an “Haemelmaous” huet et du sou richteg gereent mee der Stëmmung huet et op jidde Fall näischt geschuet. Danzen an Reen? Kee Problem fir verschidde Leit wärend aner Leit sech ënnert de villen Zelter bei méi wéi engem Pättchen ausgetosch hunn an dat op den Hibléck op den 11. Juni.

Ofschléissend bleift nach ervirzehiewen, datt sech d’Veräiner engagéiert hunn den Europadag nohalteg ze gestalten an dat no de Critère vu “Green Events”. Et huet sech erausgestallt, datt et am Groussen a Ganzen net allze schwéier wor, eng Rëtsch Moossnamen am Sënn vun eiser Natur an Ëmwelt ëmzesetzen.    

Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 avril

Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 avril

Chère citoyenne, cher citoyen,

Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur ? Voulez-vous initier des changements et faire entendre votre voix ? Votre opinion compte lors des prochaines élections communales du 11 juin 2023.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de vous inscrire auprès du bureau de la population de notre commune ou en ligne via www.guichet.lu. Vous pouvez faire toutes et tous partie d’une société active et engagée: jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. La nouvelle loi électorale permet à tous les résidents non-luxembourgeois de s’inscrire dès leur arrivée dans le pays !

Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.

Êtes-vous déjà inscrit(e) ? Alors partagez votre expérience avec les résidents non-luxembourgeois et sensibilisez-les ainsi au sujet et à l’importance de la participation politique.

Vous décidez le futur de votre commune. Rendez-vous le 11 juin 2023 !

Plus d’information concernant les conditions d’inscription pour les non-Luxembourgeois et les élections en générale disponibles sur www.jepeuxvoter.lu. Inscriptions ouvertes jusqu’au 17 avril 2023 à 17 heures. De cette raison le bureau de la population à Beaufort sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 17 heures.

www.echkawielen.lu

www.ichkannwaehlen.lu

www.icanvote.lu

www.eupossovotar.lu

Sëlwer-“Drëpsi”-Zertifikat fir d’Gemeng Beefort

Sëlwer-“Drëpsi”-Zertifikat fir d’Gemeng Beefort

Am Ëmweltministère gouf d’Drénkwaasser aus der Gemeng Beefort “Drëpsi”-Zertifikat a Sëlwer ausgezeechent. Fir den “Drëpsi”-Zertifikat ze kréie muss een am Ganzen 126 Moossnamen erfëllen: 72 Moossnamen hunn eng “Priorité moyenne” a 54 Moossnamen eng “Priorité faible”. Jeenodeem wéivill Prozent vun de verschiddene Moossnamen ëmgesat goufe, kritt een d’“Drëpsi”-Zertifikat, dat a verschiddene Kategorien ënnerdeelt ass. Marc Rodesch, Responsabel vum Service technique, konnt gëschter am Ëmweltministère d’Zertifikat vun der Ëmweltministesch Joëlle Welfring entgéint huelen.

De Beeforter Waasser-Réseau huet am Ganzen 43 Kilometer an ass an zwou Zonen agedeelt. An de leschte Joren investéiert d’Gemeng an ee modernen an onofhängege Waasser-Réseau, dee Beefort autonom vun de Quellen aus dem Mëllerdall mécht. Dozou gehéieren och nei Waasserleitungen a modern Anlagen. Vill Aarbechte sinn op den éischte Bléck net siichtbar mee déi rezent Drénkwaasseranalyse schwätze fir sech.

Analyse vum 20. Mäerz 2023

Communiqué vum Ëmweltministère

Gemengewalen 2023

50 Ënnerschrëfte fir eng Lëscht – Kandidaten däerfen drop sinn

Am Circulaire Nummer 41 vum 24. Mäerz 2023 präziséiert de Ministère de l’Intérieur, datt op der Lëscht vun de 50 Ënnerschrëften awer Kandidaten däerfen drop sinn. Rieds geet et ëm den éischten Abschnitt vum Artikel 228 vum Walgesetz vum 18. Februar 2003.

De Circulaire Nummer 41 ersetzt de Circulaire Nummer 38 vum 21. Mäerz, deen ursprénglech eng aner Interpretatioun kommunizéiert huet.

Title of the document
Article 228 (extrait), alinéa 1er

Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.

Neit Offallgesetz a Material fir d’Fester virgestallt

Neit Offallgesetz a Material fir d’Fester virgestallt

Zanter dem 1. Januar 2023 ass et op ëffentlech Manifestatioune gesetzlech verbuede Gedrénks an Iessen am “Einweggeschirr” (vaisselle à usage unique) aus Plastik ze zerwéieren. Dat gëllt och fir sämtlech Besteck an egal a wéi enger Form och ëmmer. An deem Sënn huet de Beeforter Schäfferot gëschter Owend d’Beeforter Veräiner, berodend Kommissiounen an d’Klimateam op eng Informatiounsversammlung an de Kummelsbau invitéiert.

A senger Begréissung huet de Buergermeeschter Camille Hoffmann erkläert wéi et dozou komm ass, datt d’Gemeng Material fir Fester beschafen huet. Virun e puer Joer huet sech d’“Amicale”, déi d’Schlassfest organiséiert huet, opgeléist an d’Gemeng huet d’Material vun der “Amicale” iwwerholl fir se kënnen den anere Veräiner fir hir Fester zur Verfügung ze stellen. Virun der Pandemie huet d’Gemeng ee Spullwon mam Material an ee Killwon ugeschaaft. Nodeems et ënner bestëmmte Bedingunge rëm méiglech war sech ze versammelen gouf dat neit Material op der Äispist virgestallt. Bei der Geleeënheet huet Véronique Linden, Ëmweltberoderin am Oekozenter Pafendall, de Projet “Green Events”, deen op Initiative vum Ministère fir d’Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung entstanen ass, erkläert. D’Gemeng Beefort kann een ouni Weideres als ee Virreider vum neie Gesetz bezeechen.

Den Thomas Schlicher, Klimaberoder vun der Gemeng, huet a senger Aleedung de Sënn an Zweck vum Klimapakt erkläert. Beim Klimapakt 1.0 huet d’Gemeng Beefort d’gëllen Auszeechnung beim “European Energy Award” am Kader vum Klimapakt 1.0 kritt. Beim éischten Audit fir Sëlwer goufen 2018 op den éischte Schlag 80,3 Prozentpunkten erreecht. Dat huet keng Gemeng virdru fäerdeg bruecht. Bei der nächster Etapp fir Gold huet eng international Jury d’Gemeng Beefort mat 85,9 Prozentpunkte bewäert. Dës Zuel ass den héchste Wäert am Kader vum Klimapakt 1.0 hei zu Lëtzebuerg.

Uschléissend huet hien Erklärungen zum neie Offallgesetz ginn. Am Grousse a Ganze brauchen d’Veräiner sech keng grouss Gedanke ze maachen. D’Gemeng huet an de leschte Joren eng exemplaresch Virreiderroll iwwerholl a bitt dat néideg Material de Veräiner gratis un. Den Thomas Schlicher ass nieft Beefort och an aner Gemengen aktiv a vill Gemenge stinn elo ewéi erféiert virun engem Bierg a wëssen net sou richteg wéi se handele sollen.

Andy Wagner vum Service technique vun der Gemeng huet dat komplett Material fir d’Fester virgestallt. Dozou zielen de Spullwon, Killwon, Telleren, Besteck, Taassen, Glieser a villes méi. Een Deel dovunner war och am Kummelsbau ausgestallt.

Ofschléissend ass den Thomas Schlicher nach op “Green Events” agaangen. Beim Anhale vu verschidde Reegele kënnen d’Veräiner eng Ënnerstëtzung an Héicht vu 1.500 Euro kréien, déi ënner puer Bedingunge nach erhéicht ka ginn. Mam Material vun der Gemeng erfëllt ee schonns eng 80 bis 90 Prozent vun de Konditiounen an et braucht een nach nëmmen ee klenge Effort ze maache fir de Label “Green Events” ze kréien. Mat enger Rëtsch praktesch Beispiller kruten d’Leit erkläert, dat et net onméiglech ass klimagerecht Manifestatiounen ze organiséieren.

Op der Säit www.beaufort.lu/event sti sämtlech Informatiounen zum Material, dem neien Offallgesetz a “Green Events”.

Dem Wanter Äddi gesot

Dem Wanter Äddi gesot

Net schlecht hunn d’Leit gëschter Owend gestaunt, wéi se d’Buerg vun der Amicale vun de Beeforter Pompjeeë gesinn hunn. Déi enorm Buerg war ronn eelef Meter breet an de mëttelsten Tuerm hat eng Héicht vun ongeféier 7,5 Meter.

Nach méi gestaunt hunn d’Visiteure wann d’Buerg bis gebrannt huet. De staarken an äiskale Wand huet dofir gesuergt, datt d’Buerg sou richteg gebrannt huet. D’Flame sinn zäitweis iwwer 25 Meter héich an d’Luucht gaangen. Wéinst der grousser Hëtzentwéckelung huet de Sécherheetsperimeter missten erweidert ginn.

Zum Schluss bleift et ze hoffen, datt mat dësem Buergbrennen net nëmmen de Wanter verjot gouf mee och d’Pandemie, déi ëm dës Zäit virun dräi Joer eist Land erreecht huet.

Kulturen, Bicher a kulinaresch Spezialitéiten

Kulturen, Bicher a kulinaresch Spezialitéiten

Déi berodend Kommissioun vun der Integratioun an d’Gemeng Beefort hunn de leschte Samschdeg ee Bus organiséiert fir de “Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté” mam “Salon du livre et des cultures” an “ARTSmanif – Rencontres des cultures et des arts contemporains” ze besichen. All dës Manifestatioune hunn de Weekend an der Luxexpo um Kierchbierg stattfonnt. Gastronomie, Musek, Ausstellungen, Virträg, Konscht a Literatur sinn nëmmen e puer Themen erausgepickt, déi um Programm stoungen an op iwwer 400 Stänn ugebuede goufen.

No der Gruppefoto bei der Arrivée hu sech d’Leit a klenge Gruppe fir sech duerch d’Hale verdeelt an hunn op hir Loscht a Manéier hiren Tour gemeet. Dobäi goufe haaptsächlech déi jeeweileg kulinaresch Spezialitéite vun de verschidde Kontinenter kennegeléiert. Sou eng “Weltrees” mécht natierlech midd an op enger grousser “Raststätt” gouf eng Paus ageluecht, wou ee sech ausgetosch huet fir den nächsten Deel vun der “Rees” duerch d’Foireshalen ze maachen.

D’Handwierk am Bild festgehal

D’Handwierk am Bild festgehal

E Freideg war de Vernissage vun enger Ausstellung mat schwaarz-wäisse Fotoe vum Christian Kieffer iwwer Beeforter Handwierksbetriber. Dës Ausstellung an der Primärschoul gëtt vun der Kulturkommissioun an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Beefort organiséiert.

De Christian Kieffer vu Beefort ass e lëtzebuergesche Kënschtler am Beräich vun der Fotografie, Autodidakt an ass zënter méi ewéi 20 Joer haaptsächlech am Beräich vum Fotojournalismus, Documentaire, Stroosseportrait an artistesch Portraiten aktiv. Seng Virléift läit bei der schwaarz-wäisser Fotografie.

Fir dës Ausstellung huet hien enger Rei Handwierksbetriber mat sengem Fotoapparat hinnen iwwert d’Schëller gekuckt an dobäi si bei hirer Aarbecht d’Situatioun am Bild festgehal. Entstane si flott Biller, déi op eng impressionant Manéier weisen ewéi ee Produkt entsteet. Als Konsument gesäit ee bal ausschliisslech de fäerdege Produit an net déi verschidden Etappen. Leider war et net méiglech sämtlech Handwierksbetriber ze dokumentéieren a beim Vernissage gouf schonns eng Fortsetzung an Aussiicht gestallt fir schlussendlech eng komplett Serie ze hunn.

Nieft dem Christian Kieffer stellen d’Schüler aus der Klass 2.1 hir gemoolte Biller aus. Hiert Thema war “Wenn ich groß bin, will ich … werden”. Hei hu si hier Beruffswënsch op de Pabeier bruecht. Et dierft ee gespaant sinn, op dee Wonsch schliisslech an Erfëllung gëtt.

D’Ausstellung ass nach den nächste Samschdeg a Sonndeg, de 4. a 5. Mäerz, all Kéiers vu 14 bis 18 Auer an der Primärschoul ze gesinn.

Sécherheet geet vir

Sécherheet geet vir

Déi lescht Woch goufen ausganks der Halerstrooss Richtung Ruttmauer sechs Buchen aus Sécherheetsgrënn gehaen. Bei enger rezenter Inspektioun gouf festgestallt, datt sech de Zoustand vun der grousser Buch an der Kéier a vis-à-vis vum Berenshaus verschlechtert huet. Schonns am Juli 2020 gouf se kontrolléiert op se nach Standsécher wier, respektiv op se riskéiert huet fir op d’Haus oder Strooss ze falen.

Hei ënnendrënner ass den detailléierte Rapport vum Dr. Julia Engels betreffend d’Buch an déi aner Buchen niewendrun an och d’Fotoe vun de Bëschaarbechten, déi vun der Naturverwaltung ausgefouert goufen. Nodeems d’Buche gehae goufen, konnt ee ganz gutt gesinn, datt déi betraffe Beem effektiv an engem schlechten Zoustand waren a vun hinne Gefor ausgaangen ass.   

Title of the document
Energiespar-Set / Kit d’économie

Energiespar-Set / Kit d’économie

Energiesparen leicht gemacht

Energie zu sparen bedeutet, an einer gemeinsamen nationalen Mission mitzuwirken. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage ist Handeln von uns allen gefragt. Dank Enovos und seinem Energieeffizienzprogramm enoprimes stellen wir allen Bürgern unserer Gemeinde gratis Energiespar-Sets zur Verfügung.

Enovos und enoprimes sind Partner unserer Gemeinde, um Ihnen beim Energiesparen zu helfen: Kommen Sie Ihr Energiespar-Set beim Atelier der Gemeinde mittwochs, den 8. und 22. Februar, von 14 bis 20 Uhr sowie samstags, den 11. und 25. Februar, von 10 bis 12 Uhr abholen! Mit diesem Set können Sie jährlich bis zu 59 m3 Wasser, 3.706 kWh Energieverbrauch und 329 kg CO2 sparen (entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts). In Ihrem Briefkasten finden Sie ein Formular zur Abholung Ihres Energiespar-Sets. Füllen Sie dieses aus, holen Sie sich Ihr Set ab und sparen Sie Energie.

Sie möchten noch mehr Energie sparen? Informieren Sie sich über enoprimes, ein Programm, das Sie finanziell bei Ihren Renovierungsarbeiten unterstützt (enoprimes.lu). Und dank der Tipps von Enovos kann Jeder auch mit kleinen Handgriffen Energie sparen. Machen Sie mit auf lets-save-energy.lu

Wichtig

– Formular komplett ausfüllen: Name, Vorname, Adresse und Unterschrift
– nur ein Energiespar-Set pro Haushalt (solange Vorrat reicht)

Termine

Mittwoch, 8. Februar, von 14 bis 20 Uhr
Samstag, 11. Februar, von 10 bis 12 Uhr
Mittwoch, 22. Februar, von 14 bis 20 Uhr
Samstag, 25. Februar, von 10 bis 12 Uhr

Faire des économies d’énergie, c’est facile

Économiser de l’énergie, c’est participer à un effort collectif national. Dans un contexte géopolitique tendu, c’est à nous tous d’agir. Grâce à Enovos et son programme d‘efficacité énergétique enoprimes, nous mettons gratuitement à la disposition de tous nos concitoyens des kits d’économie d’énergie.

En effet, Enovos, avec son programme d‘efficacité énergétique enoprimes, est partenaire de notre commune pour vous aider à économiser de l’énergie : venez vite chercher votre kit d’économie d’énergie à l’atelier communal les mercredis 8 et 22 février de 14 à 20 heures ainsi que les samedis 11 et 25 février de 10 à 12 heures. Grâce à ce kit, vous pourrez économiser jusqu’à 59 m3 d’eau, 3 706 kWh de consommation d’énergie et 329 kg de CO2 chaque année (ce qui correspond à une consommation moyenne d’un foyer de quatre personnes). Vous trouverez dans votre boîte aux lettres un bon pour votre kit d’économie d’énergie. Remplissez-le, venez chercher votre kit et économisez de l’énergie.

Vous souhaitez économiser encore plus d’énergie ? Renseignez-vous sur enoprimes, un programme qui vous soutient financièrement dans vos travaux de rénovation (enoprimes.lu). Et grâce aux conseils d’Enovos, nous avons tous le pouvoir de faire des économies d’énergie. Rejoignez le mouvement sur lets-save-energy.lu

Important

– Remplir complètement le bon original: nom, prénom, adresse et signature
– seulement un kit par foyer (dans la limite des stocks disponibles)

Dates

Mercredi, 8 février, de 14 à 20 heures
Samedi, 11 février, de 10 à 12 heures
Mercredi, 22 février, de 14 à 20 heures
Samedi, 25 février, de 10 à heures

Atelier communal

59, route de Dillingen
L-6315 Beaufort

Marktplatz der Ideen « Duerfkäer Beefort »

Marktplatz der Ideen « Duerfkäer Beefort »

D‘Gemeng Beefort invitéiert op eng participativ Informatiouns­versammlung e Mëttwoch, de 25. Januar, ëm 18.30 Auer am Kummelsbau.

De Schäfferot stellt de Projet “Aménagement d’une zone de rencontre dans le centre de la localité de Beaufort“ an de Projet “Réaménagement de l’ancienne distillerie” vir, déi vum Bureau d’étude “Zeyen+Baumann“ an Zesummenaarbecht mat “Holweck Bingen Architectes“ elaboréiert goufen.

Bei dëser Geleeënheet ka jidderee seng Meenung a Wënsch virdroen a sech aktiv un der Diskussioun bedeelegen. No der Versammlung gëtt eng Agape ugebueden.

****

L‘administration communale de Beaufort invite à une réunion d’information participative le mercredi, 25 janvier à 18:30 heures au « Kummelsbau ».

Le collège échevinal présente les projets « Aménagement d’une zone de rencontre dans le centre de la localité de Beaufort » et « Réaménagement de l’ancienne distillerie », qui ont été élaborés par le bureau d’études « Zeyen+Baumann » en collaboration avec le bureau d’architectes « Holweck Bingen Architectes ».

Lors de cette soirée chacun peut manifester son opinion et présenter ses vœux ainsi que participer activement aux discussions. Suite à la réunion d’information une agape est offerte.

Kee Freedefeier / Pas de feux d’artifice

Kee Freedefeier / Pas de feux d’artifice

De Schäfferot huet a senger Sëtzung vum 14. Dezember 2022 décidéiert dëst Joer keng Genehmegung ze gi fir Freedefeier oder Knupperten am ëffentleche Raum an op Privatterrain ofzeschéissen. Basis ass d’neit Policereglement, dat de 27. Mee 2020 vum Gemengerot eestëmmeg gestëmmt gouf, an och a Kraaft ass. Den Artikel 32 am Kapitel 2 gesäit ee Verbuet vum Ofschéisse vu Freedefeier a Knupperte vir.

Villmools Merci fir Äert Versteesdemech!

****

Le collège échevinal a décidé dans sa réunion du 14 décembre 2022 de ne pas autoriser de tirer des feux d’artifice et des pétards sur la voie publique ainsi que sur un terrain privé. Il se base sur le règlement général de police qui a été voté unanimement le 27 mai 2020 par le conseil communal et qui est également en vigueur. L’article 32 dans le chapitre 2 prévoit une interdiction d’usage des feux d’artifice et des pétards.

Merci beaucoup pour Votre compréhension !

 

Le règlement de police de la commune de Beaufort

Neie Waasserbaseng “op der Heed”

Neie Waasserbaseng “op der Heed”

Gëschtermoien hat ee groussen Deel vum Duerf kee Waasser an am fréien Nomëtteg och kuerz an der Route de Reisdorf net. Et goufen nämlech d’Uschlossaarbechten um neie Waasserbaseng “op der Heed” gemeet an am Nomëtteg gouf den neien Tank a Betrib geholl. Gläichzäiteg gouf de Basseng vis-à-vis an der rue Belair vum Netz geholl.

An der neier Hal stinn dräi Cuve. All Tank ass 5,40 Meter héich, huet een Duerchmiesser vun zéng Meter an ee Gewiicht vun 9.800 Kilogramm. Zwou vun den dräi Cuve gi fir d’Waasserversuergung zu Beefort benotzt an eng fir ee interkommunale Projet bis op Dikrech.

D’Uertschaft Beefort kritt aktuell säin Drénkwaasser ausschliisslech aus dem Mëllerdall. De Waasserbaseng “op der Heed” ass d’Häerzstéck vum zweeten, onofhängege Standbeen bei der Waasserversuergung zu Beefort. Eng nei Waasserleitung gouf schonns bis op Déiljen geluecht. Zu Déiljen gëtt nach een neie Waasserbaseng fir d’Uertschaften Déiljen a Grondhaff gebaut an och nach eng Pompelstatioun. Vun hei aus gëtt an Zukunft d’Waasser an den neie Waasserbaseng “op der Heed” gepompelt. D’Ausschreiwunge fir dëse Projet zu Déiljen lafe wärend d’Awunner vu Beefort hiert Waasser aus dem neie Baseng kréien.

Visitt am Europaparlament zu Stroossbuerg

Visitt am Europaparlament zu Stroossbuerg

D’Beeforter Integratiounskommissioun huet an Zesummenaarbecht mam Büro vum Europadeputéierte Charles Goerens eng Visitt am Stroossbuerger Europaparlament organiséiert. Kuerz op 6.30 Auer ass de Bus mat 41 Leit vu Beefort Richtung Stroossbuerg fortgefuer fir kuerz drop um Stater Contournement am Stau ze stoen.

Ënnerwee fir op Stroossbuerg gouf et kleng Stäerkung a wärend déi eng Schlof nogeholl hunn, hunn aner Leit déi wanterlech Landschaft bewonnert. An de soziale Medien ass een op eng Kéier gewuer ginn, datt de Charles Goerens moies ëm 7.30 Auer den Invité vum Dag beim Radiosender 100,7 wor. War et wierklech esou oder gouf den Interview iwwer Telefon gemeet? Wärend dem Austausch mat sengem Büro wéinst eiser Arrivée huet et sech erausgestallt, datt hien effektiv moies am Studio um Kierchbierg wor. Wann een dat éischt gewosst hätt, dann hätt hie kéinte mat am Bus op Stroossbuerg fueren. Schlussendlech hat jiddereen ee bësse Verspéidung an de Programm konnt agehale ginn.

No der Arrivée an der Accréditatioun ass den éischten Austausch mam Charles Goerens iwwert d’Bühn gaangen. Den iwwerzeegten Europäer huet a kuerzen a präzisen Erklärungen zu den zwou aktuellen Theme ginn: de Korruptiounsskandal ëm d’Vizepresidentin vum Europaparlament Eva Kaili an de Krich an der Ukrain. De Beeforter Grupp war nëmmen eng vu ville Gruppen, déi deen Dag d’Europaparlament besicht hunn. Nom Échange mam Charles Goerens hu si missten de Sall fir den nächste Grupp verloossen an dee gouf ugefouert vum Katarina Barley, déi eng vun de Vizepresidentinne vum Europaparlament ass. De lëtzebuerger Grupp war iwwerrascht wa se héieren hunn, datt d’Katarina Barley kennt. D’Erklärung ass zimmlech einfach: Si kënnt vu Schweich bei Tréier…

Op den Tribünen vum Plénièressall konnten d’Visiteuren eng Debatt zum Thema “This is Europe” verfollegen bei deem de slowenesche Premierminister Robert Golob den Ofschlossplaidoyer gehalen huet. Leit war och hei d’Zäit séier ëm an et konnt een net bis zum Schluss nolauschteren. Et war och interessant ze gesinn, wéi d’Europadeputéiert de Plénièressall lues awer sécher gefëllt hunn. No der dëser Debatt stoungen Votten op der Dagesuerdnung. Kuerz drop, wärend dem Waarde beim Buffet, koume Push-Meldungen op den Handy iwwert eng historesch Entscheedung vun den Europadeputéiert. Mat 625 Stëmme bei zwou Enthalungen an enger Géigestëmm gouf d’Eva Kaili als Vizepresidentin ofgesat.

De Charles Goerens huet d’Zäit wärend dem Mëttegiessen genotzt fir sech mat de Beeforter auszetauschen. Hien ass vun Dësch zu Dësch gaangen, huet sech bei d’Leit gesat an huet hinnen nogelauschtert an op Froe geäntwert. Zum Ofschloss krut hie vun de Membere vun der Integratiounskommissioun ee Cadeau iwwerreecht an no der Gruppefoto goung et nees zréck bei de Bus. Allerdéngs net fir direkt op Beefort ze fuere mee nach ee klengen Tour iwwert de Stroossbuerger Chrëschtmaart ze maachen.

Zwou Aweiungen an eng Éierung

Zwou Aweiungen an eng Éierung

Op Kleeserchersdag goufen de Sanitärblock vum Camping Park an d’Vestiaire vum Äishockey ageweit. Bei dëser Geleeënheet ass de Lëtzebuerger Champion “Beaufort Knights” geéiert ginn an dat Ganzt huet a Presenz vun ënner anerem dem Georges Engel, Minister fir Sport, a Lex Delles, Minister fir Tourismus stattfonnt.

Gläich no hirer Arrivée op de Site kruten déi zwee Ministeren dat neit Gebai mat de Raimlechkeete gewisen. Eigentlech hätt d’Gebai schonns vill éischter ageweit sinn, mee d’Onsécherheeten wéinst der Pandemie am Wanter ware schliisslech ze grouss fir eng deementspriechend Feier ze organiséieren.

Nom Tour duerch déi verschidden Deeler vum Gebai an der Éierung vun de “Beaufort Knights” bei där de Sportminister Georges Engel an de Buergermeeschter Camille Hoffmann dem President an dem Kapitän vum Äishockey-Club jeeweils eng Jerobam-Fläsch lëtzebuerger Crémant mat enger personaliséierter Etikett iwwerreecht kruten, ass d’Presidentin vum Syndicat d’initiative et du tourisme, Françoise Bonert, op den Historique vum Site agaangen. Zu Beefort gouf 1969 déi éischt Äispiste a Betrib geholl a si ass haut nach ëmmer mat der Äispiste op der Kockelscheier op. Aner Äispisten ewéi Housen a Réimech si schonns laang zou.

Den Neibau hätt solle eigentlech fir 50. Gebuertsdag vun der Äispiste fäerdeg sinn. Allerdéngs hu sech d’Aarbechte vill méi an d’Längt gezunn ewéi virgesinn. Ee weidere Retard koum duerch d’Pandemie. Duerch den Icekarting an dem modernen Zeltbau, deen den 11. November 2011 ageweit gouf, koumen an de leschte Jore virun der Pandemie ëmmer méi Leit op d’Beeforter Äispiste. An der leschter normaler Saison waren et der bal 30.000 Leit.

D’Gesamtkäschte vun der Investitioun belafe sech op insgesamt 2.320.000 Euro an dovunner huet d’Gemeng Beefort 1,3 Milliounen Euro bäigedroen. Subside goufen et vum Tourismusministère (259.000 Euro) an dem Sportsministère (446.000 Euro). Den Undeel vum Syndicat d’initiative et du tourisme beleeft sech op 315.000 Euro a si hunn och nach fir déi ganz Planung, d’Betreiung vum Chantier an de Préfinanzement gesuergt.

Besonnesch an den haitegen Zäiten ass d’Thema “Energie” méi aktuell wéi jee. An den éischten zwee Méint vun der aktueller Wantersaison goufen aleng fir d’Keelt ze produzéiere ronn 100.000 Kilowattstonne Stroum verbraucht. Energie fir ënner anerem d’Pompelen, Beliichtung, Museksanlag an déi modern Anzeigetafel ass an dësen 100.000 Kilowattstonne Stroum net mat agerechent an dëse Wäert entsprécht engem Duerchschnëttsjoresverbrauch vu 25 Stéit. De Mëttelwäert vun der leschter Saison an der Saison viru Corona läit bei 450.000 Kilowattstonnen.

Dobäi kënnt nach de Stroumpräis, dee sech vum leschte Joer op d’dëst Joer praktesch verdräifacht huet a wéi et ausgesäit ab dem 1. Januar 2023 sech nach eng Kéier wäert verdräifachen. Et kann een nëmme schätze wéi héich de Präis wäert ënnert dem Stréch leien. No den zwee éischte Méint wäert ee bei knapp 31.400 Euro leien an duerno bei geschatenen 86.400 Euro. De Gesamtchiffer kéint da bei 117.800 Euro leien. Wéi schonns geschriwwe geet et hei nëmmen ëm d’Käschte fir Äis ze produzéieren.

Als eng Asbl kann de “Syndicat d’initiative et de tourisme Beaufort” déi Käschten net iwwerhuelen, sou d’Presidentin Françoise Bonert weider. Et si keng einfach Zäite fir d’Beeforter Äispiste mee am Intérêt vum Sport, Grand Public, dem Äishockey kuckt een et fir iergendwéi sou gutt wéi méiglech geschaukelt kritt. Einfach zou maachen war keng Optioun.

Am Kontext vun der gekierzter Saison sief bemierkt, datt d’Äispiste eréischt an der jéngster Vergaangenheet hir Diere fir d’Allerhellegevakanz opgemeet huet. Virdru wor et ab Mëtt/Enn November méiglech Schlittschong ze fueren an eng Kéier ass d’Äispiste ufanks Dezember opgaangen. An deem Sënn war et nëmme richteg d’Ouverture vun dëser Saison no hannen ze verréckelen. Mat den Temperaturen ëm déi 20 Grad daagsiwwer an nuets puer Grad manner wier et net méiglech gewiescht Äis ze produzéieren.

De Buergermeeschter Camille Hoffmann ass nach eng Kéier op d’Entwécklung vum Energiepräis agaangen. De Stroumpräis ass virun der Pandemie vun 30 Euro pro Megawattstonn op 50 bis 55 Euro geklomme fir aktuell bei 156 Euro ze sinn. D’Offere vum Präis vun der Megawattstonn ab dem 1. Januar 2023 hu sech verännert vu 453 Euro, erof op 369 Euro a rëm erop 434 Euro. Et weess ee wierklech net wéi et am Januar 2023 wäert virugoen. An der Vergaangenheet loungen d’Gesamtkäschte vum Stroumpräis bei ongeféier 25.000 Euro an duerch déi aktuell Entwécklung géingen d’Gesämtkäschten op 183.000 Euro klammen.

Et gouf och un Alternative geduecht ewéi zum Beispill Solarpanelen. Ënnert optimale Bedingungen ewéi ee se am Summer virfënnt kéinte si nëmme bis zu aacht Prozent vum Stroumverbrauch erreechen. Am Wanter mam schlechte Wieder a wéineg Dagesliicht kéint dëse Wäert net erreecht ginn. Am Kader vum Klimapakt goufen dës Investissementer ënnert Lupp geholl. Net méi einfach gestalt sech d’Ersetze vun den Halogensluuchten op Led-Luuchten an dat wéinst der spezieller Form vum Zeltdach. Des Weidere gëtt sech och iwwerluecht fir déi zwee Kompresseren, déi schonns 20 Joer hunn, ze ersetzen.

Een Thema waren och d’Ënnerhaltskäschten vum neie Gebai. Schliisslech musse si och gehëtzt a reegelméisseg gebotzt ginn. Hei komme mer aktuell op ee Montant vu knapp 30.000 Euro, deen deemnächst knapp op 40.000 Euro wäert eropklammen. Käschten, déi souwuel vum SITB an der Gemeng Beefort iwwerholl ginn.

“Wann ech u Beefort denken, da komme mär direkt dräi Biller an de Kapp: déi dräieckeg Jugendherberg, de Flying Dutchman an d’Äispist.” Mat dësem Saz huet de Sportsminister Georges Engel seng Ried ugefaangen. Hien huet de ganz flotte Site gelueft, deen duerch d’Investitiounen ëmmer méi besser an attraktiv gëtt. Hien hofft, datt alleguer sech wäerte eens gi fir déi verkierzte Saison bis Enn Februar, Ufank Mäerz kënnen ze verlängeren. Déi zwou Woche méi spéit Ouverture vun der Äispiste war op jidder Fall eng gutt Entscheedung.

30 Prozent vun de Leit beweege sech net genuch an dat huet Auswierkungen op hir Gesondheet. Dowéinst hëlt d’Äispiste eng wichteg Roll an, datt sech d’Leit beweegen. Et fiert net jidderee Schlittschong oder spillt Äishockey mee d’Zuel vun de bal 30.000 Visiteuren weist, datt d’Äispiste ëmmer méi attraktiv gëtt.

Ënnerstëtzung huet de Sportsminister Georges Engel dem Buergermeeschter Camille Hoffmann an der Gemeng Beefort bei de verschidden Aarbechten zougesot sief dat beim Ersetze vun de Kompresseren oder d’Halogensluuchten duerch Led-Luuchten. Hei géif de Sportsministère mat Subsiden hëllefen.

Ofschléissend huet hien nach eng Kéier de “Beaufort Knights” fir hiren éischten Titel gratuléiert a seng Erfarungen erzielt, wann ee joerzéngtelaang op den Titel waart an hofft. Och d’Jugendaarbecht vum Beeforter Äishockey gouf vun him gelueft. Seng Freed a Begeeschterung vun den neie Vestiaire konnt een him direkt am Gesiicht gesinn, wann hien d’Häerzstéck vun de Beeforter Ritter betratt huet.

Den Tourismusminister Lex Delles, deen dëst Joer fir d’zweet op enger Aweiung um Site vum Syndicat d’initiative et du tourisme present ass, huet den onermiddlechen Asaz vum Beeforter Syndicat d’initiative ervirgestrach. No der Aweiung vun den Igluen am Juni an elo nach eng Kéier beim Sanitärblock beweist d’Dynamik vum SITB, deen a modern a funktionell Infrastrukturen investéiert. Vum neie Sanitärblock profitéiert net nëmme Beefort mee och déi ganz Regioun.

Am Laf vum Owend kruten eng Rëtsch Leit Merci gesot an eng Persoun gouf posthum geéiert: de Jos Scholtes. Net nëmmen als laangjärege Comitésmember vum SITB mee och beim Bau vum neie Gebai wier hien maassgeeblech dru bedeelegt, datt de Chantier sou ausgefouert wéi et geplangt war. Praktesch Dag an Nuecht huet de Jos Scholtes de Chantier begleet. Mat enger lëschteger Anekdot aus der Vergaangenheet ëm d’Hunnegdrëpp hunn d’Ministeren Lex Delles a Georges Engel, Buergermeeschter Camille Hoffmann, Presidentin vum SITB Françoise Bonert an den éischten Äismeeschter vu Beefort Lëtzebuerg Charel Lenz den offiziellen Deel vun de Feierlechkeeten ofgeschloss.

Eng Fotogalerie vun der d‘Aweiung vum Sanitärblock vum Camping Park, de Vestiaire vum Äishockey an der Éierung vum lëtzebuerger Champion „Beaufort Knights“:

Adventsfënsteren 2022

Adventsfënsteren 2022

D‘Beeforter Kulturkommissioun organiséiert déi véierten Editioun vun den Adventsfënsteren an den dräi Dierfer vun der Gemeng Beefort.  Vum 1. bis de 24. Dezember gi 24 Fënstere mat Motiver vum Advent an/oder Chrëschtdag dekoréiert an all Dag gëtt eng Fënster opgemaach, déi d‘Leit aus dem Duerf kënne kucke kommen. Nom Opruff virun e puer Wochen ass hei elo d‘Lëscht mat den Datumen an de jeeweilegen Adressen:

La commission consultative de la culture organise la quatrième édition des fenêtres de l‘Avent qui aura lieu dans les trois villages de la commune. Du 1er au 24 décembre, une maison illumine une fenêtre décorée sur le thème de Noël. Chaque jour une autre fenêtre sera ouverte et allumée et tous les habitants de la commune peuvent assister à cet événement. Après l‘appel il y a quelques semaines voici la liste avec les dates et adresses respectives :

 

03.12
Teresa Colaço
34, Cloosbierg
L-6350 Dillingen

06.12
Maison Relais Beaufort
57, route de Dillingen
L-6315 Beaufort

08.12
Famille Pereira-Hansen
20, route de Grundhof
L-6315 Beaufort

10.12
Stephanie Feipel-Georges
19, rue du Château
L-6313 Beaufort

11.12
Antoinette Freilinger
22, rue du Château
L-6313 Beaufort

12.12
Famill Bichler-Joachim
4, Grand-rue
L-6310 Beaufort

15.12.2021
Famill Sauber-Pereira
45, route de Reisdorf
L-6311 Beaufort

16.12
Schmattshaus
5, Montée du Château
L-6314 Beaufort

17.12
Famille Georg
13, route de Grundhof
L-6315 Beaufort

19.12
Margot Flammang
14, um Hiwel
L-6315 Beaufort

20.12
Famille Pala
106, route d’Eppeldorf
L-6312 Beaufort

22.12
Ecole fondamentale
Cycle 4, classe Sandra Marques
54, Grand-rue
L-6310 Beaufort

Éischte Spuedestéch zu Déiljen

Éischte Spuedestéch zu Déiljen

Gëschter am Nomëtteg hunn den Henri Kox, Minister fir de Logement, de Buergermeeschter Camille Hoffmann, de Schäffen Emile Wies, d’Presidentin vum Verwaltungsrot vum Fonds du Logement Diane Dupont an den Direkter vum Fonds du Logement Jacques Vandivinit den éischte Spuedestéch zu Déiljen gemeet.

Um 22,18 Ar grousse Terrain tëschen der route de Beaufort an der route de Reisdorf geet ee gréissere Projet vum Fonds du Logement bis 2025 realiséiert. Déi véier Gebaier vum ale Bauerenhaff gi sanéiert an hei entstinn sechs Unitéite mat zwee bis fënnef Schlofkummere mat enger Wunnfläch tëschen 99 an 168 Quadratmeter. Des Weidere gëtt eng Residenz gebaut, déi vun der route de Reisdorf zougänglech ass. Si setzt sech zesummen aus dräi Unitéite mat zwee bis dräi Schlofkummeren an enger Wunnfläch vun 73 bis 103 Quadratmeter. All Logement wäert baussen eng Parkplaz a separat Entrée hunn. Déi viraussiichtlech Onkäschte belafe sech op 5.071.494 Euro, ouni TVA an Honorairen.

Hei ënnendrënner den offizielle Communiqué vum Fonds du Logement:

Luxembourg, le 29 novembre 2022 – Le Fonds du Logement a procédé ce jour au 1er coup de pelle du projet de réhabilitation d’une ancienne ferme et de construction d’une nouvelle résidence, route de Beaufort/route de Reisdorf à Dillingen. Cette manifestation a eu lieu en présence de Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, Monsieur Camille Hoffmann, Bourgmestre de la Commune de Beaufort, Madame Diane Dupont, Présidente du conseil d’administration du Fonds du Logement, et Monsieur Jacques Vandivinit, Directeur du Fonds du Logement.

Le projet prévoit la rénovation des 4 bâtisses de l’ancien corps de ferme en vue de la création d’une résidence comprenant 6 unités de logement de 2 à 5 chambres-à-coucher pour une surface habitable de 99 à 168 m2, un local vélo et une buanderie. Une résidence supplémentaire, accessible par la rue de Reisdorf, sera réalisée. Elle comprendra 3 unités de logement de 2 à 3 chambres-à-coucher pour une surface habitable de 73 à 103 m2. Chaque logement bénéficiera d’un parking extérieur et d’une entrée privative.

L’ensemble des logements est réservé à la location subventionnée.

Le coût de construction prévisionnel du projet, bénéficiant du soutien financier du Ministère du Logement, s’élève à 5.071.494,- €, hors TVA et honoraires.

La conception a été confiée au bureau Tetra Kayser architectes. Les autres hommes de l’art y participant sont le bureau TR Engineering pour le génie statique, BSC pour le génie technique, D3 Coordination pour la coordination de sécurité- santé, OGC pour le contrôle technique et Cocert pour le conseil en énergie.

Eng Fotogalerie vun der klenger Feier

(Slider)

De Pressedossier

“Journée 55+” am Kummelsbau

“Journée 55+” am Kummelsbau

De Schäffen- a Gemengerot an Zesummenaarbecht mat der Kommissioun vum Drëtten Alter vun der Gemeng Beefort an de Beeforter Senioren hunn op déi dësjäreg Editioun vun der Journée 55+ invitéiert. No e puer Joer huet d’Fest fir déi eeler Matbierger rëm zur gewinnter Zäit stattfonnt.

Bei senger Begréissung ass de Buergermeeschter Camille Hoffmann jidderengem Merci gesot fir d’Geléngen an der Organisatioun vum dësem Fest. Nieft dem Generatiounsgaart gëtt et an der Tëschenzäit eng weider Infrastruktur dir d’Senioren an zwar den Outdoor-Fitness tëschen der Äispiste an der Senioreresidenz. Hei goufe véier Geräter opgeriicht op deenen een altersgerecht Übunge ka maachen. Bei all Statioun sti grouss a verständlech Panneauen, déi erklären ewéi déi eenzel Übunge gemeet ginn. Dësen Outdoor-Fitness gouf an Zesummenaarbecht mat de Physiotherapeute vun der Senioreresidenz ausgewielt an ass fir jiddereen zu all Moment zougänglech.

Am Laf vun dësem Joer huet de Beeforter Gemengerot sech eestëmmeg fir eng Zesummenaarbecht mat hinnen décidéiert. De Club Senior “An der Loupescht” ass kee Veräin mee e Service vun der Croix-Rouge (Rout Kräiz). Si bidde villfälteg Servicer an Aktivitéiten am Beräich vum Aktiven Alteren, souwéi der Präventioun vum sozialen Isolement  un. De Service ass fir jiddereen aus eiser Regioun an dorënner zielen och sämtlech Awunner aus der Beeforter Gemeng. Si gi vum Ministère vun der Famill, der Integratioun an der Groussregioun ënnerstëtzt. Et sief bemierkt, datt de Club Senior “An der Loupescht” eng zousätzlech Beräicherung zu de Beeforter Senioren oder anere Veräiner an der Géigend ass, déi um lokalen Niveau aktiv sinn. Carole van der Zande, Chargée de Direction vum Club Senior “An der Loupescht”, huet vun der Geleeënheet profitéiert fir sech an de Club Senior virzestellen.

An enger flotter Gesellschaft an Ambiance konnt uschléissend jidderee bei Schnittercher, Kaffi a Kuch an engem gudde Pättche e puer flott a gemittlech Stonne verbréngen. Fir Animatioun a Musek huet den “Haemelmaous Duo” gesuergt. Éier d’Leit Heem gaange si krute si nach eng Kuscheldecke vun der Gemeng offréiert.  

Opriichte vu Chrëschtbeem zu Beefort

Opriichte vu Chrëschtbeem zu Beefort

D’Ekipp ëm de Fierschter Marc Hoffmann huet gëschter an haut de Moien zwee Chrëschtbeem zu Beefort opgeriicht. Punkt 11 Auer stoung den éischte Bam am ale Beeforter Duerfkäer virum Schmattshaus an der Montée du Château. Mol keng 24 Stonne méi spéit gouf den zweete Chrëschtbam niewen der Kierch opgeriicht.

An den nächsten Deeg ginn d’Luuchten op d’Chrëschtbeem opgehaangen. Ewéi schonns ugekënnegt wäert d’Beliichtung nëmme kuerz wärend de Moies- an Owesstonnen (maximal sechs Stonne pro Dag) u bleiwen. Dëst geschitt am Kader vun den Energiespuermoossnamen, déi de Schäfferot décidéiert huet.

Energie spueren

Energie spueren

Léif Awunner aus der Gemeng Beefort,

Déi aktuell Energiekrise betrëfft eis alleguer an d’Gemeng Beefort ënnerstëtzt d’Virgab vun der Regierung fir 15 Prozent un Energie ze spueren. Am Kader vum Klimapakt si schonns eng Rëtsch Mesure virgesinn a goufen och zum Deel ëmgesat. De Schäfferot huet nach weider Moossname beschloss an dozou zielen ënner anerem:

– Déi geplangte Ëmstellung vun de Stroosseluuchten op LED ass eng absolut Prioritéit an d’Beliichtung vun de bestehend LED-Stroosseluuchte gëtt op ee Minimum programméiert.

– Verschidde Weeër a Gebaier ewéi zum Beispill d’Kierch, Monumenter a Skulpture ginn net méi beliicht. D’Luuchten um Gemengenhaus sinn op ee Minimum reduzéiert.

– Nëmmen een Deel vun der LED-Chrëschtbeliichtung gëtt un d’Luuchte­poteauen opgehaangen a wäert grad esou wéi d’Chrëschtbeemercher kuerz wärend de Moies- an Owesstonnen (maximal 6 Stonne pro Dag) u bleiwen.

– D’Temperatur an den ëffentleche Gebaier gouf schonns op 20 Grad erof­gesat, an der Sportshal op 18 Grad an an de Gäng vun der Schoul op 17 Grad.

– mat de Besëtzer/Verwalter vun anere Gebaier gëtt gekuckt d’Potential vun de méigleche Spuermesure maximal kënnen ëmzesetzen, wat schonns zum Deel geschitt ass.

– Äispiste: verkierzte Saison vum 12. November bis den 19. Februar 2023 an dëst Joer gëtt keen Ice-Karting ugebueden.

– Sensibiliséierung vum Gemengepersonal a sämtlechen Akteuren, déi mat der Gemeng zesummeschaffen, fir d’Spuermoossnamen ëmzesetzen.

– Frigo-Aktioun fir déi lokal Veräiner. D’Gemeng offréiert een neie Frigo vun der Energieklass A+++ géint de bestehende Frigo.

 

Beefort, de 26. Oktober 2022

De Schäfferot

Camille Hoffmann Jean-Luc Nosbusch Emile Wies

Mëllerdaller Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Mëllerdaller Klima-, Energie- an Ëmweltdag

Dir sidd Bierger am Natur- a Geopark Mëllerdall an Iech läit Klimaschutz an een nohaltegen Ëmgang mat eisen Ressourcen um Häerz? Da kommt den 12. November op Waldbëlleg op den éischte Mëllerdaller Klima-, Energie- an Ëmweltdag an diskutéiert mat, wéi mir eis Regioun zesummen méi nohalteg gestalten kënnen. Är Meenung zielt!

Ofgeronnt gëtt den Dag duerch weider flott Aktivitéiten fir Grouss a Kleng. De ganze Programm an de Formulair fir d’Umeldung fannt Dir ënner folgendem Link: https://www.naturpark-mellerdall.lu/mellerdaller-klima-energie-an-emweltdag/

Avis au public

Avis au public

Il est porté à la connaissance du public que le bureau Zeyen+Baumann sàrl de Bereldange, au nom et pour le compte de l’Administration communale de Beaufort, a présenté un projet de modification de la partie graphique et écrite du plan d’aménagement particulier « quartier existant » concernant le site « beim Kemeschmuer » ainsi que plusieurs sites dans la commune de Beaufort.

Les sujets individuels en détail…

Nationale Gedenkdag zu Beefort

Nationale Gedenkdag zu Beefort

Beefort huet sech un déi schwéier Zäite wärend der Occupatioun vun 1940 bis 1945 erënnert. Dësen nationale Gedenkdag stoung ganz am Zeeche vum dräifachen 80. Anniversaire. Den 30. August 1942 huet de Gauleiter Gustav Simon d’Zwangsrekrutéierung fir d’Joergäng 1920 bis 1924 agefouert. Den Dag drop huet Lëtzebuerg mat engem Generalstreik reagéiert, dee brutal néiergeschloe gouf. 21 Leit goufen zum Dout verurteelt. Des Weidere gouf op der Wannseekonferenz den 20. Januar 1942 dee schonns ugefaangenen Holocaust am Detail ze organiséieren a koordinéieren.

An enger vun der Pastoralassistentin Josiane Mirkes gehalener Mass gouf net nëmmen op dat donkelt Kapitel vun der Mënschheet virun aacht Joerzéngten erënnert mee och festgestallt, datt d’Mënschen aus der Geschicht näischt geléiert hunn. Déi haiteg Situatioun an der Ukrain ass dat beschte Beispill dofir. No der Mass gouf eng Gerbe beim “Monument aux Morts” néiergeluecht.

Encadréiert gouf d’Gedenkfeier vun de Chorale Sainte Cécile Beefort a Sang mat Waldbëlleg/Haler encadréiert, déi ënner anerem d’“Heemecht” virgedroen hunn.

Tour de Luxembourg 2022

Tour de Luxembourg 2022

Den Tour de Luxembourg, deen dëst Joer vum 13. bis de 17. September duerch Lëtzebuerg fiert, wäert den 13. an de 15. September an eiser Géigend sinn. Souwuel bei der éischter a bei der drëtter Etapp huet de Passage vun der Vëloscourse Afloss op de Busfahrplang. De kompletten Iwwerbléck an eiser Géigend.

****

Le « Tour de Luxembourg », qui cette année se déroule du 13 au 17 septembre, sera présent dans notre région le 13 et 15 septembre. La première et la troisième étape auront des répercussions sur le réseau et l’horaire des RGTR. Un aperçu global des changements et mesures pris dans notre région.

13.09.2022

15.09.2022

5./6. September

5./6. September

Wéinst Aarbechten um Waassernetz gëtt d’Waasserversuergung an der Nuecht vun e Méindeg, de 5., op en Dënschdeg, de 6. September, kuerzzäiteg tëschent 20 an ongeféier 7 Auer ënnerbrach. Betraff sinn d’Haiser ënnert der Héicht vum Delhaize bis erof an d’Duerf.

 ****

En raison de travaux au réseau de l’eau potable, l’alimentation en eau potable sera interrompue temporairement pendant la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre entre 20 et environ 7 heures. Sont concernées les maisons en-dessous la hauteur du « Delhaize » vers le reste du village.

Mam Qualitéitslabel ausgezeechent

Mam Qualitéitslabel ausgezeechent

D’Gemengeverwaltung, de Service technique an de Schoulkomplex goufe rëm eng Kéier mam Qualitéitslabel “SuperDrecksKëscht” fir een nohaltegen Ëmgang mat Ressourcen ausgezeechent. Dëse Qualitéitslabel steet fir Offallvermeidung, eng separat, propper a sécher Offalltrennung an och fir eng beschtméiglech Ofwécklung vun den Offäll. D’Stréim vun de Produiten (Offall) sinn transparent an nozevollzéien.

Zu de Kritäre vum Qualitéitslabel zielt nieft der richteger Behandlung vun de Produiten (Offall) och d’Motivatioun vun alle Bedeelegten an den Asaz an de Gebrauch vun offallaarme Materialien. Entsprécht den Ufuerderunge vun der DIN EN ISO 14024 a weider Informatioune ginn et um Internetsite www.sdk.lu

Nei Nummere fir d’RGTR-Linnen

Nei Nummere fir d’RGTR-Linnen

Ab e Sonndeg, de 17. Juli, hunn d’RGTR-Linnen nei Nummeren:

A partir du dimanche, le 17 juillet les lignes du réseau RGTR auront une nouvelle numérotation :

107 –> 222

500 –> 190

502 –> 191

403 –> 231

848 –> 21U

D’Schoulbuslinne gi méi spéit matgedeelt.

Les lignes scolaires seront publiées ultérieurement.

Info : www.mobiliteit.lu

06./07./08.07.: Grand-Rue & Rond-point barrées

06./07./08.07.: Grand-Rue & Rond-point barrées

Wannechgelift de ganzen Artikel liesen

Veuillez lire l’article complet s’il vous plaît

Ponts et Chaussées mécht zu Beefort verschidde Stroossenaarbechten (Fraisageaarbechte vum Stroossebelag an Opbauaarbechte vum neie Stroossebelag) vun e Mëttwoch, de 6. Juli, 7.00 Auer moies bis e Freideg, den 8. Juli, owes. Betraff sinn de Kreesverkéier an den Deel vum Kreesverkéier bis d’Kräizung Grand-Rue/Rue du Château (inclus). D’Aarbechte ginn an zwou Phasen duerchgefouert.

Phase 1 (06. & 07.07.2022)

De komplette Kreesverkéier ass ab e Mëttwoch 7.00 Auer bis en Donneschdeg fir all Verkéier gespaart. E Freideg ass dee rëm op.

Phase 2 (06. & 07. & 08.07.2022)

Den Deel tëschen dem Kreesverkéier an der Kräizung Grand-Rue/Rue du Château (inclus) ass vun e Mëttwoch 7.00 Auer moies bis en Donneschdeg fir all Verkéier gespaart. Ausname gëlle fir Anwohner a  Busser.

E Freideg ass dës Strooss ab 7.00 Auer moies bis zum Ënn vun den Aarbechte fir all Verkéier gespaart. Wärend dësen Aarbechten ass d’Stationéieren op der “Bande de Stationnement” ebenfalls verbueden.

D’Awunner si gebiede wärend dëser Zäit d’Autoen ausserhalb vun dësem Deel vun der Strooss ofzestellen. Eng Deviatioun ass ausgeschëldert an och op de beigefügte Pläng ersiichtlech.

Il est porté à la connaissance du public, que les Ponts et Chaussées effectueront des travaux de voirie à Beaufort (travaux de fraisage et mise en œuvre d’une nouvelle couche de roulement) du mercredi 6 juillet à partir de 7 heures jusqu’au vendredi soir le 8 juillet. Sont concernées le giratoire ainsi que le tronçon entre le giratoire et le croisement Grand-Rue/rue du Château (inclus). Ces travaux se font en deux phases.

Phase 1 (06. & 07.07.2022)

Le giratoire est complètement barré pour toute circulation à partir du mercredi 7.00 heures jusqu’au jeudi. Il sera ouvert le vendredi.

Phase 2 (06. & 07. & 08.07.2022)

Le tronçon entre le giratoire et le croisement Grand-Rue/rue du Château (inclus) est barré du mercredi à partir de 7.00 heures jusqu’au jeudi pour toute circulation, excepté riverains et autobus de linge.

Le vendredi ce tronçon sera barré pour toute circulation à partir de 7.00 heures jusqu’à la fin des travaux. Le stationnement sur la bande de stationnement sera également interdit pendant la durée des travaux.

Pendant la durée des travaux les habitants sont priés de bien vouloir garer les voitures à l’extérieur du chantier.

Une déviation sera indiquée sur place et expliquée sur le plan ci-joint.

Nationalfeierdag 2022

Nationalfeierdag 2022

Krich a sougenannte Friddenszäiten. Sou kann een a kuerze Wierder déi verschidden Usprooche um Virowend vum Nationalfeierdag zesummefaassen. Ugefaangen hunn d’Feierlechkeete mat engem “Te Deum”, dee vun der Pastoralassistentin Josiane Mirkes zelebréiert a vun der  Chorale Sainte Cécile Beefort mat “Sang mat Waldbëlleg-Haler” encadréiert gouf. Eben d’Chorale hat nach een zweeten Optrëtt den nämmlechten Owend zu Haler an dowéinst gouf den “Te Deum” zu Beefort virgezunn.

Uschléissend goung et op d’”Place des Nations” (beim Kiosk) an net an de Kummelsbau wou de Buergermeeschter Camille Hoffmann eng kuerz Ried gehalen huet. Ewéi beim “Te Deum” war de Krich an der Ukrain een Thema an dernieft huet hien och ee Réckbléck op déi zwou verluere Jore gemeet. Zum Ofschloss vum offiziellen Deel krut d’Sandra Breser-Michels endlech no zwee Joer hir wuelverdéngte Medail fir 25 Déngschtjore bei der Gemeng iwwerreecht.

Ofgeschloss gouf den Owend mat engem vun der Gemeng offréierte Patt, dee bis “Hallwer” gaangen ass, a fir Gedrénks an Iessen huet de Judoclub gesuergt.

Bureaux fermés à partir de 17 heures

Bureaux fermés à partir de 17 heures

Wéinst de Feierlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag (Te Deum um 17.30 Auer) sinn d’Büroe vun der Gemeng haut Mëttwoch ab 17 Auer zou.

A l’occasion des festivités autour de la fête nationale (Te Deum à 17.30 heures) les bureaux de l’administration communale seront fermés aujourd’hui à partir de 17 heures.

Aweiung vun der Spillschoul mat Maison Relais

Aweiung vun der Spillschoul mat Maison Relais

De leschte Freideg war et endlech souwäit: Déi “nei” Spillschoul mat Maison Relais, déi zanter dem leschte September funktionéiert, gouf endlech ageweit. Laang huet een op dës Feierlechkeete gewaart an nodeems den Educatiounsminister Claude Meisch seng Präsenz zougesot huet, goufen d’Invitatioune verschéckt.

Iwwer véier Joer huet et gedauert bis dat neit Gebai funktiounsfäeg war. D’Pandemie huet eng Rëtsch Aarbechten an d’Längt gezunn an och d’Liwwerzäiten ware méi laang ewéi virgesinn. Den Neibau kascht ronn 6,5 Milliounen Euro an dovunner gi sech eng 2,2 Milliounen Subsiden erwaart.

Nom Empfang vun de Gäscht ass de Buergermeeschter Camille Hoffmann op den Historique vum Site agaangen. Op dëser Plaz war fréier d’Gare vum “Beeforter Josy” an d’Gebai gouf spéider an eng Spillschoul ëmfunktionéiert.  Den 19. Juli 1968 huet de Beeforter Gemengerot d’Margot Flammang als éischt Spillschoulsjoffer ernannt. Et war den 23. Oktober 2018 um 9.11 Auer moies wéini dat lescht Stéck vum deemolege Gebai ëmgefall ass.

Uschléissend huet den Architekt Uwe Kramer d’Gebai virgestallt an nodeems d’Kanner aus dem Cycle 1 an der Maison Relais ee flotte musikaleschen Optrëtt presentéiert hunn huet den Educatiounsminister d’Schlusswuert gesprach. Nom Duerchschneide vum Bändchen hunn d’Éieregäscht een Tour duerch d’Gebai gemeet an ofgeschloss gouf d’Aweiung mat engem Éierepatt an Agape.

Ee klenge Réckbléck a Biller vun der Aweiung.  

Nei Nummere fir d’RGTR-Linnen

Ännerungen am Busreseau

Wéinst Stroossenaarbechten zu Waldbëlleg ass een Deel vun der route de Christnach vun haut bis e Freideg, den 29. Juli, gespaart. Betraff sinn eng Rei Buslinnen.

****

En raison de travaux routiers, la route de Christnach à Waldbillig est partiellement barrée avec effet immédiat et jusqu’au vendredi 29 juillet inclus. Un certain nombre de lignes de bus sont concernées par ces travaux.

Buergermeeschterdag zu Munneref

Buergermeeschterdag zu Munneref

No zwee Joer gouf am Casino 2000 zu Munneref rëm ee “richtege” Buergermeeschterdag vum Syvicol (Syndicat des villes et communes luxembourgeoises) organiséiert. Am Mëttelpunkt stoung de Sport.

Iwwer 400 Gemengevertrieder a Mataarbechter vun de verschidde Gemengeservicer hunn den Ausféierunge vum Sportsminister Georges Engel nogelauschtert an ënner anerem gouf de Sportskoordinator virgestallt. Méi Detailer a praktesch Beispiller huet de Raphaël Stacchiotti, Sportskoordinator zu Biissen, ginn.

Louis Oberhag, Vizepresident vum Syvicol, huet der Inneministesch Taina Bofferding d’Positioune vum Gemengesyndikat zu de verschiddenen aktuellen Themen duergeluecht wärend d’Inneministesch op déi erreechten an zukënfteg Ziler agaangen ass.

D’Gemeng Beefort war och um Buergermeeschterdag vertrueden a wéi sech fir eng engagéiert Klimapakt-Gemeng gehéiert si si zesumme mat hirem Minibus op Munneref gefuer.

Mam Vëlo op d’Schaff

Mam Vëlo op d’Schaff

MVOS (Mam Vëlo op d’Schaff) ist ein vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten organisierter Wettbewerb zur Förderung des Fahrrads als Transportmittel.

Die Sensibilisierungskampagne stellt die Teilnahme und nicht die Leistung an erster Stelle, getreu nach dem Motto: mehr Fahrrad, mehr multimodale Mobilität, weniger Individualverkehr. Um längere Strecken zu bewältigen, können Sie während der Aktion also verschiedene Verkehrsmittel kombinieren, und so nur einen Teil der Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen.

****

MVOS (Mam Vëlo op d’Schaff) est un concours organisé par le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics ayant comme objectif la promotion du vélo comme moyen de transport.

Cette action de sensibilisation, qui met l’accent sur la participation plutôt que sur la performance, vise à modérer l’usage individuel de la voiture en faveur du réflexe vélo et multimodal. Pendant l’action, il vous est donc tout à fait permis de combiner différents modes de transports pour parcourir le trajet et de n’accomplir qu’une partie du chemin à vélo.

Nei Nummere fir d’RGTR-Linnen

Lignes 111, 414, 500, 502 et 848

Update 25.05.2022

Wéinst Stroossenaarbechten bleift d’rue Maximilien zu Iechternach och nach en Donneschdeg, de 26. Mee, an e Freideg, de 27. Mee, fir all Verkéier gespaart. Betraff sinn och d’Buslinnen 111, 414, 500, 502 an 848.

****

En raison de travaux routiers, la rue Maximilien à Echternach reste barrée à toute circulation le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai inclus. Sont concernées par les travaux les lignes 111, 414, 500, 502 et 848.

Rectificatif 23.05.2022

06./07./08.07.: Grand-Rue & Rond-point barrées

21.05.2022: sens unique entre Beaufort et Eppeldorf de 11 à 14 heures

E Samschdeg, den 21. Mee, geet de Velostour “Schleck Gran Fondo” duerch Beefort. Vun 11 bis 14 Auer ass den C.R. 357 tësche Beefort an Eppelduerf nëmmen an enger Richtung befuerbar an zwar a Richtung Eppelduerf. Duerch dës Ëmstänn sinn och d’Buslinnen 502 a 505 betraff.
****
Samedi, le 21 mai, la randonnée « Schleck Gran Fondo » passera par Beaufort. De cette raison le C.R. 357 entre Beaufort et Eppeldorf sera mise en sens unique en direction d’Eppeldorf de 11 à 14 heures et par ces mesures sont également concernés les lignes 502 et 505.

Éischten Europadag zu Beefort

Éischten Europadag zu Beefort

Den 9. Mee virun zwee Joer woren d’Grenzen zou an haut kënne mer eis rëm fräi beweegen. Virun zwee Joer hätt och sollen déi éischt Editioun vum Europadag vun der Beeforter Integratiounskommissioun beim Kiosk zu Beefort sinn. Aus de bekannte Grënn ass d’Fest ausgefall a gëschter wor et endlech souwäit.

Bei herrlechem Summerwieder hu sech ganz vill Leit de Rendezvous zu Beefort ginn a konnten déi verschidde kulinaresch Spezialitéite vun de Beeforter genéissen. Esou huet de “Groupe sportif récréatif et culturel Fiolhoso et Beaufort” Grillspezialitéiten ugebueden, d’Theaterfrënn hu Paella a Sangria op der Plaz preparéiert wärend beim Judo Kniddelen a beim Äishockey Paschtéitche mat Fritten um Menü stoungen. Kaffi a Wafele krut een zum Ofschloss bei den Duerffrënn. De Rullen-Club an de Keleclub stoungen hannert dem Comptoir an hu gesuergt, datt keen duuschtereg Heem gaangen ass.

Nieft dem kulinaresche Programm gouf et och ee musikalesche Programm. Fir d’éischt huet d’Fanfare Schuller-Sprenkéng ee Concert-apéritif ugebueden. Agelaut gouf den Europadag mam  Ofspille vun der Europahymn. Uschléissend  huet d’”Société Municipale des Accordéonistes de Luxembourg” ee Concert gespillt an ofgeschloss gouf den musikalesche Programm vun de “Rusty Boyz”.

D’Amicale Pompjeeën Beefort an de “Centre d’incendie et de secours” vu Beefort huet vun der Geleeënheet profitéiert fir sech ze presentéieren an op de verschidde Stänn konnt een déi eng oder aner gutt Affär maache wärend sech d’Kanner de ganzen Dag am Schied um Sprangschlass ameséiert hunn.

Nom grousse Succès steet enger zweeter Editioun näischt am Wee an et kann ee sech lo schonns den Datum vum nächsten Europadag zu Beefort notéieren: Dënschdeg, den 9. Mee 2023.

Aller au contenu principal